När du gör en original service enligt serviceschema och eventuella ytterligare nödvändiga åtgärder, så får du utan kostnad CITROËN NONSTOP.

– CITROËN NONSTOP  gäller till nästa servicetillfälle eller max. 12 månader
– CITROËN NONSTOP  gäller tills bilen uppnått 15 000 mil, eller då bilen är 10 år från första registrering, det som först inträffar

– CITROËN NONSTOP innehåller:

  • Assistans vid driftstopp
  • Starthjälp
  • punktering
  • bränslestopp (ej tankning med fel bränsle)
  • tekniskt eller elektriskt fel
  • fel på billås nyckel/fjärrkontroll/Smart key

– Om driftstoppet inte kan åtgärdas på plats så ombesörjs bärgning till närmaste auktoriserad Citroën verkstad.

För alla villkor för CITROËN NONSTOP, se vår hemsida www.citroen.se, under rubriken Service och underhåll/ CITROËN NONSTOP

Ring Citroën nonstop assistans på telefon 0771 – 44 33 22

Befinner du dig utomlands ringer du +46 771 – 44 33 22